· 

E-Book Page TTT002 - Symbols & Art

lees hieronder verder

lire plus loin ci-dessus

scroll further down page


creëer & gebruik je eigen

SYMBOLEN ALFABET
meer info hoe je dit kan toepassen/omzetten in je creaties

volgt nog op het blog
alsook in het 365 TECHNIQUE DAYS project

maar je kan intussen al wat beginnen 

fantaseren, brainstormen, ...

wat is er voor jou belangrijk
wat wil je vertellen

wat wil je uitstralen

welke boodschap wil je brengen in/met je kunst

 

welke krabbels, doodles, lijnen, vormen, ... komen er
bijvoorbeeld bij je tekeningen/notities telkens terug

 

toon/vertel het met een symbool of symbolen

 

TTT002 SYMBOL NL.png.pdf
Adobe Acrobat Document 2.6 MB

créer et utiliser

vôtre ALPHABET de SYMBOLES

dans vos créations

plus d'infos comment appliquer / convertir ceci suivra sur le blog
ainsi que dans le projet

365 TECHNIQUE DAYS

 

 mais vous pouvez déjà commencer à fantaser,...

ce qui est important pour toi

que veux-tu dire

qu'est-ce que tu veux rayonner

quel message veux-tu apporter dans / avec votre art

 

quels dessins, lignes, formes, ... emploie tu dans tes dessins /
dis le avec un symbole ou des symboles

TTT002 SYMBOL FR.png.pdf
Adobe Acrobat Document 2.6 MB

create & use your own

SYMBOLS ALPHABET

 

more info how you can apply / convert this

on your creations

will follow on the blog

as well as in the 365 TECHNIQUE DAYS project

 

but you can already start something fantasizing, brainstorming, ...

 

what is important to you

what do you want to tell

what do you want to radiate

what message do you want to bring in / with your art

 

which doodles, lines, shapes, ... to you always use in

your drawings / notes

 

show / tell it with a (your own) symbol or symbols

TTT002 SYMBOL.png.pdf
Adobe Acrobat Document 2.5 MB

Clemy Roelandt

YOUR
ARTISTIC INSPIRATOR
&
PROFESSIONAL COACH