UREN

09.30-16.30

 

LOCATIE

Alle workshops, opleidingen, thema- en techniekdagen gaan door bij:

CréYarté - Clemy Roelandt - Lombeekstraat 89 - 1790 Affligem-Essene

 

INSCHRIJVEN

Info/Inschrijven: clemy@creyarte.be - 0475 38 88 17

of via contactformulier

    

PRIJS

zie themadag

incl. werkstukmateriaal/lesgeld, gebruik werkmateriaal, schort, tafelbeschermer, ...

behalve uw lunch, een doos/plastiek om uw werkstuk(ken) te vervoeren. 

hoeft U verder zelf niets mee te brengen.

 

BETALING

Om je inschrijving na bevestiging ivm beschikbaarheid, prijsovereenkomtst, formaat, ...

definitief vast te leggen, is er ALTIJD een voorschot van € 50.00 te betalen, hetzij cash of via overschrijving op bijgaand rekeningnummer en dit ten laatste binnen de 7 werkdagen.

 

IBAN BE69 001-3121171-78

BIC GEBABEBB

Roelandt Clemence

Bij overschrijving, naam, datum en aantal personen vermelden.

 

OPGELET

Voor de Powertex lessen draag je aangepaste werkkledij en schoeisel.

 

Ben je allergisch aan vinylhandschoenen, dan breng je zelf een doos handschoenen mee.

 

ANNULATIE

Bij annulatie wordt het voorschot niet terugbetaald.

Je kan een vervanger sturen, het voorziene materiaal voor workshop/model komen (laten) afhalen of afhankelijk van de situatie/mogelijkheid eventueel een alternieve oplossing bespreken.

Bij annulatie van een bloemschikworkshop - kan bij tijdige melding het bloemstuk door mij worden gemaakt en worden afgehaald, dit aan een meerprijs van 20 % op het workshopbedrag.

 

FACTUUR

FACTUUR OP AANVRAAG BIJ INSCHRIJVING.

 

COPYRIGHT

Opgelet Copyright! Uit respect voor mijn werk en creatieve ideëen,

mogen de modellen of enige vorm van reprodukties ervan (foto's, video's, model),

NIET worden gepubliceerd op

social media/websites en/of worden aangeboden in uw workshops/winkel,

tenzij anders persoonlijk met mij overeengekomen.

Clemy Roelandt

YOUR
ARTISTIC INSPIRATOR
&
PROFESSIONAL COACH